Ceza Hukuku makaleler

KANUNUN BAĞLAYICILIĞI ( TCK. MD. 4 )

                                 KANUNUN BAĞLAYICILIĞI ( TCK. MD. 4 )   5237 sayılı TCK'nun 4. maddesinde;   Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. hükmü ile belirtilen ilkeye yer verilmiştir.   Bu hüküm uyarınca ülke sınırları içerisinde bulunan he

ÖZEL KANUNLARLA İLİŞKİ ( TCK. MD. 5 )

ÖZEL KANUNLARLA İLİŞKİ ( TCK. MD. 5 )   5237 sayılı TCK'nun 5. maddesinde;   “Bu kanunu genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.” hükmü ile belirtilen ilkeye yer verilmiştir.   Özel ceza kanunlarında ve ceza içeren kanunlarda suç tanımlarına yer verilmesinin yanı sıra, çoğu zaman örneğin teşebb&u

 TANIMLAR ( TCK. MD. 6 )

                                 TANIMLAR ( TCK. MD. 6 )   5237 sayılı TCK'nun 6. maddesinde;   Ceza kanunlarının uygulanmasında; “a) Vatandaş deyiminden; fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olan kişi, b) Çocuk deyiminden; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi, c

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA ( TCK. MD. 7 )

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA ( TCK. MD. 7 )   5237 sayılı TCK'nun 7. maddesinde;   (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya

YER BAKIMINDAN UYGULANMA ( TCK. MD. 8 )

                                  YER BAKIMINDAN UYGULANMA ( TCK. MD. 8 )   5237 sayılı TCK'nun 8. maddesinde;   (1) Türkiye'de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye'de işlenmesi veya neticenin Türkiye'de gerç

YABANCI ÜLKEDE HÜKÜM VERİLMESİ ( TCK. MD. 9 )

YABANCI ÜLKEDE HÜKÜM VERİLMESİ ( TCK. MD. 9 )   5237 sayılı TCK'nun 9. maddesinde;   (1) Türkiye'de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimse, Türkiye'de yeniden yargılanır. hükmü ile zaman bakından uygulamaya yer verilmiştir.   Türkiye'de suç işleyen kişi, çeşitli nedenlerle yurt dışında yargılanmış ve hakkında hü