Ceza Hukuku makaleler

GÖREV SUÇLARI ( TCK. MD. 10 )

GÖREV SUÇLARI ( TCK. MD. 10 )   5237 sayılı TCK'nun 10. maddesinde;    (1) Yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev üstlenmiş olup da bundan dolayı bir suç işleyen kimse, bu fiile ilişkin olarak yabancı ülkede hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş bulunsa bile, Türkiye'de yeniden yargılanır. hükmü ile zaman bakından uygulamaya yer verilmiştir.   Maddeyle,

YAĞMA( GASP) SUÇU

YAĞMA SUÇUNUN KANUNİ DÜZENLEMESİ Yağma suçu 5237 sayılı TCK'nun 148 ile 150. maddelerinde düzenlenmiş olup Kanunun 148. maddesinin 1. fıkrasında; "Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden ya da malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratılacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime vey