Makale ve Haberler

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN KANUNİ DÜZENLEMESİ Güveni kötüye kullanma suçu 5237 sayılı TCK’nın 155. maddesinde ve malvarlığına karşı işlenen suçlar arasında düzenlenmiştir. TCK m. 155/1’de suçun basit şekli, m. 155/2’de ise nitelikli şekli yer almaktadır. Ayrıca, malvarlığına karşı suçlarda ortak hükümleri içeren şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indir

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ İSTEMİ, ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ DİLEKÇESİ,ADLİ SİCİL KAYDININ TERKİNİ, SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ

(… Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil Bürosu Aracılığıyla) ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                         &n

MALA ZARAR VERME SUÇU

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN KANUNİ DÜZENLEMESİ Mala zarar verme suçu 5237 sayılı TCK'nun 151 ile 152. Maddelerinde düzenlenmiş olup, 151. maddesinde mala zarar verme suçunun temel hali,152. maddesinde mala zarar verme suçunun nitelikli halleri, 153.  maddesinde ise ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçu düzenlenmiştir. Kanunun 152. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen mala zarar verme suçunun nitelikleri ha

SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ ( TCK. MD. 2 )

SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ ( TCK. MD. 2 )   5237 sayılı TCK'nun 2. maddesinde de;   "(1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.   (2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.   (3