Makale ve Haberler

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN KANUNİ DÜZENLEMESİ Güveni kötüye kullanma suçu 5237 sayılı TCK’nın 155. maddesinde ve malvarlığına karşı işlenen suçlar arasında düzenlenmiştir. TCK m. 155/1’de suçun basit şekli, m. 155/2’de ise nitelikli şekli yer almaktadır. Ayrıca, malvarlığına karşı suçlarda ortak hükümleri içeren şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indir

YARGITAYIN CİNSEL TACİZ SAYDIĞI FİİLLER

YARGITAYIN CİNSEL TACİZ SAYDIĞI FİİLLER  “Seni oğluma alamadım ama kendime istiyorum. Sana içim kıpırdıyor, kanım kaynıyor… Bir insan yürekten sevemez mi, ben seni yürekten sevdim" YARGITAY CEZA GENEL KURULU  Esas : 2017/244 Karar : 2018/601 Tarih : 04.12.2018 ''Sanığın katılanlara yaklaşıp “... Götürelim, amma nazlandınız!”YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas: 2017/1076 Karar: 2018/492 Tarih: 30.10.2

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA ( TCK. MD. 7 )

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA ( TCK. MD. 7 )   5237 sayılı TCK'nun 7. maddesinde;   (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ İSTEMİ, ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ DİLEKÇESİ,ADLİ SİCİL KAYDININ TERKİNİ, SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ

(… Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil Bürosu Aracılığıyla) ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                         &n

ADALET VE KANUN ÖNÜNDE İLKESİ ( TCK. MD. 3 )

ADALET VE KANUN ÖNÜNDE İLKESİ ( TCK. MD. 3 )   5237 sayılı TCK'nun 3. maddesinde;   "(1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.   (2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekono

SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ ( TCK. MD. 2 )

SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ ( TCK. MD. 2 )   5237 sayılı TCK'nun 2. maddesinde de;   "(1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.   (2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.   (3