Makale ve Haberler

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN KANUNİ DÜZENLEMESİ Güveni kötüye kullanma suçu 5237 sayılı TCK’nın 155. maddesinde ve malvarlığına karşı işlenen suçlar arasında düzenlenmiştir. TCK m. 155/1’de suçun basit şekli, m. 155/2’de ise nitelikli şekli yer almaktadır. Ayrıca, malvarlığına karşı suçlarda ortak hükümleri içeren şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indir

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ İSTEMİ, ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ DİLEKÇESİ,ADLİ SİCİL KAYDININ TERKİNİ, SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ

(… Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil Bürosu Aracılığıyla) ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                         &n

TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLMA

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU   Esas : 2017/636 Karar : 2018/431 Tarih : 16.10.2018 BELLİ DERECEDE YAKINLARIN ZARAR GÖRMESİ CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE VE YARALANMASINA NEDEN OLMAK BİLİNÇLİ TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLMA SUÇU (5271 s. Ceza Muhakemesi K m. 223)(5237 s. TCK m. 22, 85)

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞU

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞU   Kefilin, kefilliğine ilişkin kira sözleşmesi, 6098 Sayılı TBK'nın yürürlüğe girmesinden sonra kefaletin şekil şartları 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir. 6098 sayılı TBK'nın 583. maddesinin  birinci  fıkrasına  göre;  "Kefalet   sözleşmesi  yazılı  şekilde yapılmadıkça ve kefilin s

KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇU

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU   Esas : 2015/695 Karar : 2019/128 Tarih : 26.02.2019 KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇU BİLİNÇLİ TAKSİR HAKSIZ TAHRİK (5237 s. TCK m. 22, 23, 29, 85, 86, 87) ÖZET Öldürme fiilinin taksirle de işlenebilen bir suç olması, sanığın olay tarihinde tartıştığı ölenin göğsüne vurması şeklinde