Makale ve Haberler

TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLMA

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU   Esas : 2017/636 Karar : 2018/431 Tarih : 16.10.2018 BELLİ DERECEDE YAKINLARIN ZARAR GÖRMESİ CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE VE YARALANMASINA NEDEN OLMAK BİLİNÇLİ TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLMA SUÇU (5271 s. Ceza Muhakemesi K m. 223)(5237 s. TCK m. 22, 85)

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN KANUNİ DÜZENLEMESİ Güveni kötüye kullanma suçu 5237 sayılı TCK’nın 155. maddesinde ve malvarlığına karşı işlenen suçlar arasında düzenlenmiştir. TCK m. 155/1’de suçun basit şekli, m. 155/2’de ise nitelikli şekli yer almaktadır. Ayrıca, malvarlığına karşı suçlarda ortak hükümleri içeren şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indir

Danıştay Kararı

T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE   Esas : 2019/140 Karar : 2022/3452 Tarih : 25.05.2022 BAŞKA ÜNİVERSİTEDE DOKTORA YAPMAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN İLİŞİK KESME SONUCU DOĞURUR MU? DAİRE, 50-D STATÜSÜNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE DOKTORA YAPMASININ ÖNÜNDE YASAL ENGEL OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İLİŞİ

TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT TEBLİGAT HUKUKU

TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT  TEBLİGAT HUKUKU   Tebligat usulü, gerek 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda gerekse 12059 sayılı Tebligat Tüzüğü’nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler çoğunlukla gerçek kişilere yapılacak tebligatın usulünü düzenlemekle birlikte tüzel kişilere yapılacak tebligatın usul ve içeriğini de hüküm altına almaktadır. Tüzel kiş