Evlenince sigarayı bırakacağı konusunda söz veren eş evlendikten sonra sigarayı bırakmazsa kusurludur

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 20.06.2019, 2017/2-2420 E. - 2019/750 K. sayılı kararına "Evlenince sigarayı bırakacağı konusunda söz veren eş evlendikten sonra sigarayı bırakmazsa kusurludur" şeklinde sosyal medyqda paylaşımlar yapılmaktadır.

Bilindiği üzere, Y. HGK. incelemesinde ilk önce Yargıtay'ın özel görevli dairesinin kararı özetlenir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun söz konusu karar özeti aynen şu şekildedir. 

"Davacı-karşı davalı (erkek), davalının içki ve sigara gibi kötü alışkanlıkları olduğu hâlde sigara kullanmayacağını, içki içmeyeceğini vaat ederek kendisini evlenmeye razı ettiğini, istememesine karşın eşinin ikinci ve üçüncü çocuğa hamile kaldığını, bu süreçlerde kötü alışkanlıklarından vazgeçmediği gibi başına buyruk bir hayat yaşamaya başladığını, çocukları koz olarak kullanmaya başladığını, entrikacı ve maddiyatçı biri olduğunu, şiddete uğramadığı hâlde kendini dövülmüş gibi göstermeye çalıştığını, son olarak uyarılara rağmen düzelmeyen eşine boşanmak istediğini söyleyip evden ayrıldığını ileri sürerek tarafların boşanmalarına, ... hükmedilmesini istemiştir."

Sonrasında ise Y. HGK. önüne gelen uyuşmazlığı belirler. Y. HGK. kararında söz konusu uyuşmazlık belirleme kısmı da şu şekildedir. 

"Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davalı-karşı davacı kadının karşı davası yönünden Türk Medeni Kanunu'nun 162. maddesi (pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış nedeniyle) uyarınca boşanma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında toplanmaktadır."

Ayrıca, bu belirleme, Y. HGK. kararının ilerleyen bölümlerinde "Bu durumda direnme konusu uyuşmazlığın kapsamı davalı-karşı davacı kadının davası ile sınırlıdır." şeklinde tekrar ifade edilmiştir. 

Görüldüğü üzere, Y. HGK. gündemine gelen dava dosyası, davacı-karşı davalı erkeğin dosyası bakımından değil, davalı-karşı davacı kadının dosyası bakımından görüşüldüğü için Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 20.06.2019, 2017/2-2420 E. - 2019/750 K. sayılı kararına "Evlenince sigarayı bırakacağı konusunda söz veren eş evlendikten sonra sigarayı bırakmazsa kusurludur" şeklinde bir anlam yüklenemez.

Av. Bedir TANRIVERDİ