Kanun makaleler

İş Kanunu

Temel Çalışma Mevzuatı - Kavramlar - 4857 sayılı İş Kanunu - 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu - İlgili Yönetmelikler 4857 sayılı İş Kanunu 2 4857 sayılı İş Kanunu Birinci Bölüm (Genel Hükümler) Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve soruml