Faaliyet Alanlarımız

Card image cap
Ceza Hukuku
 • Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları
 • Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları
 • Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları
Card image cap
Tazminat Hukuku
 • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası
 • İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası
 • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları
Card image cap
Gayrimenkul Hukuku
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası
Card image cap
İş Hukuku
 • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası
 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası
 • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
Card image cap
Şirketler Hukuku
 • Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti
 • Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri
 • Ticaret ve rekabet hukuku
Card image cap
Medeni Hukuk
 • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası
 • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası
 • Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası