Haksız Tutuklama Nedeni ile Tazminat Davası Dilekçesi

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE
İSTANBUL

DAVACI                               : Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No)-Adres

MÜDAFİİ                            : Avukat Adı ve Soyadı-Adres-Tel.

DAVALI                               : Maliye Hazinesi/...

DAVA KONUSU                 : Haksız tutuklama nedeni ile tazminat

AÇIKLAMALAR               :

1- ... Gezi parkı olayları döneminde bir grup insan arasında meydana gelen kavga ve bıçakla yaralama olayı neticesinde müvekkilim de işlenen suçla ilgili olarak gözaltına alınmıştır.

2- Müvekkilim, bu olayla yakından uzaktan ilgili olmadığını, kavga edenleri ayırmak için hareket ettiğini, kavga eden her iki tarafı da tanımadığını, kavga edilen yerin karanlık olması nedeni ile kendisinin başkalarına benzetildiğini belirtmesine rağmen, vermiş olduğu ifadeleri dikkate alınmadan Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine ... Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştır.

3- Müvekkilim 243 gün tutuklu kalmıştır. Mahkemede yapılan ilk duruşmada gerçekler anlaşılmış, müvekkilimin yanlışlıkla tutuklandığı ortaya çıkmıştır. Tutuklu kaldığı süre içinde …Türk Lirası maddi, duyulan üzüntü ve müvekkilimin toplum içinde düşmüş olduğu durum göz önüne alınarak … Türk Lirası manevi tazminat isteminde bulunuyoruz.

DELİLLER                          : 1- Mahkeme kararı, 2- Sgk, 3- Gelir Durumu ve sair yasal deliller

HUKUKİ SEBEPLER       : CMK. md. 141–142 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP           : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, haksız olarak yakalanıp müteakibin de haksız olarak tutuklanan müvekkilimin uğramış olduğu zarar karşılığı olarak … Türk Lirası maddi, … Türk Lirası manevi olmak üzere toplam … Türk Lirası tazminatın dava tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte davalı kurumdan alınarak müvekkilime ödenmesine karar verilmesini, sanık müdafii olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Sanık Müdafii
Avukat Adı ve Soyadı
İmza