ÖZEL KANUNLARLA İLİŞKİ ( TCK. MD. 5 )

ÖZEL KANUNLARLA İLİŞKİ ( TCK. MD. 5 )

 

5237 sayılı TCK'nun 5. maddesinde;

 

  1. “Bu kanunu genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.” hükmü ile belirtilen ilkeye yer verilmiştir.

 


Özel ceza kanunlarında ve ceza içeren kanunlarda suç tanımlarına yer verilmesinin yanı sıra, çoğu zaman örneğin teşebbüs, iştirak ve içtima gibi konularda da bu kanunda benimsenen ilkelerle çelişen hükümlere yer verilmektedir. Böylece, ceza kanununda benimsenen genel kurallara aykırı uygulamaların yolu açılmakta ve temel ilkeler dolanmaktadır. Tüm bu sakıncaların önüne geçebilmek bakımından, ayrıca hukuk uygulamasında birliği sağlamak ve hukuk güvenliğini sağlamak için; diğer kanunlarda sadece özel suç tanımlarına yer verilmesi ve bu suçlarla ilgili yaptırımların belirlenmesi ile yetinilmelidir. Buna karşılık, suç ve yaptırımlarla ilgili olarak bu kanunda belirlenen genel ilkelerin, özel kanunlarda tanımlanan suçlar açısından da uygulanmasının temin edilmesi gerekmektedir.

 

Özel ceza kanunları ile ceza içeren kanunlardaki suçlar için Türk Ceza Kanununda belirlenen genel kurallara aykırı uygulamaların olmaması için, hukuk güvenliğini ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla TCK’nın 5. Maddesindeki hüküm sebebiyle genel hükümlere aykırı maddelerin uygulanmasına karar verilmesi Yargıtay bozma sebebi olarak kabul etmektedir.