Yargıtay Kararı makaleler

Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY ONİKİNCİ CEZA DAİRESİ   Esas : 2019/12438 Karar : 2022/218 Tarih : 17.01.2022 HIZ SINIRININ 50 KM/SAAT OLDUĞU YOLDA - 70-80 KM HIZLA ARAÇ KULLANMASI - FREN İZLERİ - DURMA MESAFESİ - ARAÇLARA YANAN YEŞİL IŞIĞA RAĞMEN - KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA - ETKİLİ FREN TEDBİRİNDE GECİKEREK - YAYAYA ÇARPMASI - TALİ KUSURLU TAKSİRLE ÖLDÜRME

Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY İKİNCİ HUKUK DAİRESİ   Esas : 2022/7761 Karar : 2022/7383 Tarih : 26.09.2022 YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI KABUL YARGILAMA GİDERLERİ DAVA AÇILMASINA HAL VE DAVRANIŞLARI İLE SEBEBİYET VERMEME KOŞULU (6100 s. Hukuk Muhakemeleri K m. 312) (4721 s. MK m. 175) ÖZET 18.11.2022 tarihinde www.resmigazete.gov.tr’de yayınlanan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı.

Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY ONİKİNCİ CEZA DAİRESİ   Esas : 2019/12438 Karar : 2022/218 Tarih : 17.01.2022 HIZ SINIRININ 50 KM/SAAT OLDUĞU YOLDA - 70-80 KM HIZLA ARAÇ KULLANMASI - FREN İZLERİ - DURMA MESAFESİ - ARAÇLARA YANAN YEŞİL IŞIĞA RAĞMEN - KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA - ETKİLİ FREN TEDBİRİNDE GECİKEREK - YAYAYA ÇARPMASI - TALİ KUSURLU TAKSİRLE ÖLDÜRME

Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY BÜYÜK GENEL KURUL   Esas : 2021/1 Karar : 2022/3 Tarih : 03.06.2022 VEKİL TAKİBE İTİRAZ ETTİĞİNDE, İTİRAZ ÜZERİNE DURAN İCRA TAKİBİNİN DEVAMI İÇİN ALACAKLININ AÇACAĞI İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DİLEKÇESİNİN ASILA TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKİR İCRA TAKİBİNE MARUZ KALAN BORÇLUNUN VEKİL MARİFETİYLE TAKİBE İTİRAZ ETMESİ İTİRAZIN İPTA

Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ   Esas : 2021/5727 Karar : 2021/10595 Tarih : 22.06.2021 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ KAPICI OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN SABAH SERVİSİ VE TEMİZLİK DIŞINDA FARKLI BİR İŞ YAPTIĞININ İSPATLANAMAMASI APARTMANIN ISINMA SİSTEMİNİN KÖMÜR KALORİFERLİ OLMAMASI (4857 s. İş K m. 41) ÖZET 18.11.2022 tarihinde www.cumhuriyet.c

Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU   Esas : 2017/3185 Karar : 2021/1760 Tarih : 23.12.2021 MANEVİ TAZMİNAT KASTEN YARALAMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN ZEDELENMESİNDEN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (6098 s. Borçlar K m. 56) (818 s. BK m. 47) ÖZET Dava, kasten yaralamadan kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; mahkemece