Yargıtay Kararı makaleler

Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU   Esas : 2018/655 Karar : 2022/413 Tarih : 29.03.2022 MANEVİ TAZMİNAT KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SÖZLEŞME GEREĞİ YAPILMASI GEREKEN DÜĞÜN ORGANİZASYONUNUN YAPILMAMASINDAN KAYNAKLANAN ZARAR KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ (6098 s. Borçlar K m. 58, 114)(4721 s. MK m. 24) ÖZET 11.12.2022 tarihinde www.ntv.com.tr’de “Yargıt

Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU   Esas : 2017/3185 Karar : 2021/1760 Tarih : 23.12.2021 MANEVİ TAZMİNAT KASTEN YARALAMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN ZEDELENMESİNDEN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (818 s. BK m. 47)(6098 s. Borçlar K m. 56) ÖZET 21.12.2022 tarihinde www.sondakika.com’da “Çift, ailelerin kavga etmesi so

Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY ONDÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ   Esas : 2017/2575 Karar : 2021/278 Tarih : 25.01.2021 YARGITAY'DAN SAÇAK KARARI! ZARARDAN MÜLK SAHİBİ SORUMLU DAİRE, KOMŞU BİNANIN ÇATI VE SAÇAĞINDAN AKAN YAĞMUR VE KAR SUYUNUN YAN KOMŞU PARSELE AKMASIYLA MEYDANA GELEN ZARARDAN MÜLK SAHİBİNİN SORUMLU OLDUĞUNA HÜKMETTİ ÇATILAR VE DIŞ GÖRÜN&Uu

Yargıtay Kararı

Hangi eşe ait olduğunun ispat edilememesi halinde eşlerin paylı mülkiyetinde olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece yapılacak iş ise, taraf tanıklarından eşler arasında ziynet eşyalarına yönelik bir anlaşma veya bu konuda yerel bir adet olup olmadığı etraflıca sorulup maddi olaylara dayalı olarak açıklattırılması, tanık beyanlarının çelişmesi halinde gerektiğinde yüzleştirme yapılmak suretiyle çelişkinin giderilme

Yargıtay Kararı

13.12.2019 tarihinde www.sozcu.com.tr’de “Yargıtay’dan dövizle kredi çekenler için emsal karar!” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı. Japon Yeni'ne endeksli kredi çeken ve kurun yükselmesiyle aylık ödemeleri 1.420 liradan 3.028 liraya çıkan vatandaş mahkemeye başvurarak ödemelerinin düşürülmesini istedi. Yerel mahkeme vatandaşın lehine karar vererek taksit miktarlarını

YARGITAY KARARI

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde kanunun amacının ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek olduğu anlaşılmaktadır. Şu haliyle tüketici ka