Yargıtay Kararı makaleler

Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU   Esas : 2019/597 Karar : 2021/344 Tarih : 06.07.2021 KASTEN ÖLDÜRME HAKSIZ TAHRİK (5237 s. TCK m. 29, 81) ÖZET Çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar; sanık hakkında TCK'nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükmünün uygulanma koşullarının oluşup oluşmadığının, sanık hakkında TCK’nın 62. madd

Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY İKİNCİ HUKUK DAİRESİ   Esas : 2021/4052 Karar : 2021/6876 Tarih : 05.10.2021 BOŞANMA İSTİNAF AŞAMASINDA ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINA ÇEVRİLEBİLİR (4721 s. MK m. 166) ÖZET Taraflar bölge adliye mahkemesinin kararından sonra müştereken sundukları 24/09/2021 tarihli dilekçede anlaştıklarını bildirerek, dilek&cced

Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ   Esas : 2022/4890 Karar : 2022/6374 Tarih : 12.09.2022 ALACAK DAVASI KANUN YARARINA BOZMA MESLEKİ STAJ SÜRESİNCE ÖDENMEYEN STAJ ÜCRETİ İLE YILLIK İZİN ÜCRETİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ISLAH ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİK ÖĞRENCİNİN COVİD-19 SALGIN NEDENİYLE STAJINA FİİLEN DEVAM ETMEMESİ ÖĞRENCİNİN DEV

Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ   Esas : 2020/6646 Karar : 2021/8544 Tarih : 16.09.2021 YARGITAY'DAN ALZHEİMER HASTASININ MİRASÇISI İLE BANKANIN KREDİ BORCU DAVASINDA BOZMA KARARI YARGITAY, 81 YAŞINDA BİR ALZHEİMER HASTASININ BANKADAN KREDİ KULLANMASI VE SONRASINDA BORCU ÖDEMEDEN VEFAT ETMESİ ALZHEİMER HASTASININ KREDİ SÖZLEŞMESİNİ İMZALADIĞINDA FİİLİ

Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ   Esas : 2017/8927 Karar : 2018/1608 Tarih : 26.02.2018 KİRALANANIN TAHLİYESİ İHTİYAÇ İDDİASININ SAMİMİ VE GERÇEK OLMASI İHTİYAÇ SEBEBİ İLE TAHLİYE DAVASI İLE KİRA ALACAK DAVASININ BİRLİKTE AÇILMASI İKİ DAVA İÇİN PEŞİN HARÇ AYRI AYRI ALINIR (6098 s. Borçlar K m. 350, 351, 353) (