YARGITAY KARARI makaleler

KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇU

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU   Esas : 2015/695 Karar : 2019/128 Tarih : 26.02.2019 KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇU BİLİNÇLİ TAKSİR HAKSIZ TAHRİK (5237 s. TCK m. 22, 23, 29, 85, 86, 87) ÖZET Öldürme fiilinin taksirle de işlenebilen bir suç olması, sanığın olay tarihinde tartıştığı ölenin göğsüne vurması şeklinde

TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLMA

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU   Esas : 2017/636 Karar : 2018/431 Tarih : 16.10.2018 BELLİ DERECEDE YAKINLARIN ZARAR GÖRMESİ CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE VE YARALANMASINA NEDEN OLMAK BİLİNÇLİ TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLMA SUÇU (5271 s. Ceza Muhakemesi K m. 223)(5237 s. TCK m. 22, 85)

TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLMA

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU   Esas : 2017/636 Karar : 2018/431 Tarih : 16.10.2018 BELLİ DERECEDE YAKINLARIN ZARAR GÖRMESİ CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE VE YARALANMASINA NEDEN OLMAK BİLİNÇLİ TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLMA SUÇU (5271 s. Ceza Muhakemesi K m. 223)(5237 s. TCK m. 22, 85)

Adlî Sicil Ve Arşıv Kaydını Silme Yetkisi mahkemlerden alındı

T.C. YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2016/1434 K. 2016/3693 T. 17.2.2016 • ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ (Karar Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren 6290 S.K. Md.12/1-b İle Arşiv Kayıtlarının Silinmesi Koşullarının Yeniden Düzenlendiği/Yapılan Değişiklikle Arşiv Kayıtlarının Silinmesi İşleminin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce Yapılacağının Hükme Bağlandığı - 11.4.2012 Tari

3 yıllık sürenin dolması gerektiği-memnu hakların iadesinde

T.C. YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ E. 2016/3143 K. 2017/4926 T. 19.10.2017 5352/m.13/A DAVA : Adalet Bakanlığı'nın, 11/08/2016 tarihli yazısı ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan hükümlü ... hakkında yasaklanmış hakların geri verilmesinin talep edilmesi üzerine, hükümlü hakkında yasaklanmış hak bulunmadığının tespitine dair Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 05/02/2014 tari

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDINDAN SİLİNEMEYECEK SUÇLAR...

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDINDAN SİLİNEMEYECEK SUÇLAR... gönderenkararara.com » 04 Tem 2013, 15:46 YARGITAY 11. Ceza Dairesi Esas No: 2012/25085 Karar No: 2013/719 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 03/09/2012 gün ve 2012/14136/50233 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 13/09/2012 gün ve KYB.2012/235438 sayılı ihbarnamesiyle; Vergi Usul Kanunu'