TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT TEBLİGAT HUKUKU Örnek Dilekçe Yargıtay Kararı Yerel Mahkeme Kararı makaleler

TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT TEBLİGAT HUKUKU

TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT  TEBLİGAT HUKUKU   Tebligat usulü, gerek 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda gerekse 12059 sayılı Tebligat Tüzüğü’nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler çoğunlukla gerçek kişilere yapılacak tebligatın usulünü düzenlemekle birlikte tüzel kişilere yapılacak tebligatın usul ve içeriğini de hüküm altına almaktadır. Tüzel kiş