KIDEM TAZMİNATI VE HESAPLAMASI makaleler

KIDEM TAZMİNATI VE HESAPLAMASI

KIDEM TAZMİNATI Kıdem tazminatı; Kanun’da gösterilen fesih hallerinde en az bir yıllık kıdeme sahip işçiye ve işçinin ölümü halinde hak sahiplerine işveren tarafından kanun gereğince ödenmesi icap eden, miktarı işçinin kıdemine ve son brüt kazancına göre belirlenen bir miktar paradır. İşçi ister süresi belirli, isterse süresi belirsiz iş sözleşmesine göre çalışsın, Kanun&rsqu