ÖDEME EMRİ BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEDEN KİRACININ TEMERRÜDE DÜŞMEZ makaleler

ÖDEME EMRİ BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEDEN KİRACININ TEMERRÜDE DÜŞMEZ

Kira akdinin sona erme sebeplerinden biri de kiracının temerrüdü olup kira parasının ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda akdin feshinin biçim ve koşulları 6098 sayılı Kanun'un 315 veya 362 nci [(818 sayılı Borçlar Kanunu (818 sayılı Kanun) 260 veya 288 inci maddeleri)] maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre kiraya verenin kira sözleşmesini feshedebilmesi için öncelikle kiracıya fesih ihtarnamesi gönder