TCK CMK YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER - 27.05.2022.pdf makaleler

TCK CMK YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER - 27.05.2022.pdf

CMK VE TCK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (27.05.2022) 1.Takdiri indirim nedenleri (m.62) değişikliğe uğradı. İndirim uygulanması için sanığın davranışlarının pişmanlık içermesi gerekecek ve indirim uygulandığı takdirde gerekçesi kararda belirtilecek. 2. Kasten öldürme(m.82) nitelikli halindeki f bendi “gebe olduğu bilinen kadın” iken “kadın” olarak değiştirildi. 3.Basit tıbbi müdahale ile giderilebilece