MENFİ TESPİT DAVALARI ARABULUCULUK DAVA ŞARTINA TABİ DEĞİLDİR makaleler

MENFİ TESPİT - ARABULUCULUK DAVA ŞARTI

HMK’nın 106. maddesinde düzenlenen tespit davasının özel bir şekli olan menfi tespit davası, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat davası olarak nitelendirilemez. Bu dava sonucunda, borçlunun borçlu olmadığının anlaşılması halinde borçlu olunmayan kısım belirtilmek suretiyle olumsuz tespit hükmü kurulmaktadır. Menfi tespit davasının istirdat davasına dönüştüğü hâllerde dahi ol