KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KEFİL makaleler

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞU

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞU   Kefilin, kefilliğine ilişkin kira sözleşmesi, 6098 Sayılı TBK'nın yürürlüğe girmesinden sonra kefaletin şekil şartları 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir. 6098 sayılı TBK'nın 583. maddesinin  birinci  fıkrasına  göre;  "Kefalet   sözleşmesi  yazılı  şekilde yapılmadıkça ve kefilin s