Anlaşmalı Boşanma İçin Şartlar

Anlaşmalı boşanma davasının şartları Türk Medeni Kanunu`nun 166.maddesinin 3. fıkrasında belirlenmişitir. Bunlar;

a) Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması,

Evlilik bir yıldan az sürmüşse tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları mümkün olamayacaktır. Taraflar bu durumda varsa diğer boşanma sebeplerine örneğin evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı boşanma davasının temel türü olan şiddetli geçimsizlik sebebine dayanarak ve bunu kanıtlayarak boşanabilirler. Bu durumda da taraflar arasında boşanma konusunda fikir birliği bulunduğundan dava uzun sürmeyecek ve anlaşmalı boşanma davasının sonuçlanma süresine yakın sürelerde sonuçlanacaktır.  

b)Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi;

Uygulamada bu şarttaki ikinci seçenek kullanılmaktadır. Yani eşlerin birinin açtığı dava diğeri tarafından kabul edilmektedir.

 

c)Hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi;

Tarafların her ikisi de avukatla temsil edilseler bile eşlerin anlaşmalı boşanma davasına bizzat katılmaları ve boşanma konusundaki iradelerini açıklamaları gerekmektedir.

 

d) Tarafların boşanmanın malî sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili olarak bir düzenleme üzerinde anlaşmaları ve hakimin de düzenlemeyi uygun bulması

Boşanmanın mali sonuçlarından kasıt tazminat ve nafaka gibi hususlardır. Tarafların bu hususlarda bir anlaşma tesis etmeleri, bunun yanında varsa çocukların velayeti konusunda da anlaşmaları gerekmektedir. Şüphesiz hakimin bu anlaşmayı uygun bulması da gerekir. Örneğin hukukumuzda velayet kamu düzenindendir. Yanların reşit olmayan müşterek çocukları bulunuyorsa; çocuğun üstün yararı prensibinin gereği olarak, yargıç, tarafların velayet konusundaki kararlaştırması ile bağlı değildir. Uygulamasına rastlanmamakla birlikte  sosyal hizmet uzmanı/pedagog raporu alabilir ve yaşı uygunsa küçüğü de dinleyebilir. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.

Uygulamada taraflar bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamakta ve bu protokolü anlaşmalı boşanma dosyasına ibraz etmektedirler. Protokol hazırlanmamışsa üzerinde anlaşılan konuları tutanğa geçirtmek suretiyle de boşanmaya karar verilebilir.

 

Bu şartların hepsinin birlikte gerçekleşmiş olması durumunda evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve mahkemece başka bir delil aranmaksızın tarafların boşanmalarına karar verilir